Các dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi có thể thiết kế một nhóm phù hợp nhất với nhu cầu của đối tác trong các lĩnh vực sau:

• Thiết kế và thành lập các Casino/Club chuyên nghiệp;
• DV thương mại cung cấp các thiết bị chuyên dùng trong Casino/Club;
• DV tư vấn, quản lý và vận hành các Casino/Club;
• DV thương mại và tư vấn trong việc nhập khẩu và vận hành máy TCĐTCT;
• DV tư vấn hệ thống quản lý các bàn chơi và máy TCĐTCT;
• DV tư vấn hoạt động giám sát Camera;
• DV tư vấn hoạt động Quỹ quầy;
• Quản lý chung;
• Dịch vụ tư vấn quản trị nhân sự;
• Dịch vụ tư vấn quản lý và điều hành Marketing cho các Casino/Club;
• Tìm kiếm các vị trí quản lý điều hành;
• Chương trình đào tạo và phát triển.