Hoạt Động Xã Hội

Tài trợ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tỉnh Quảng Ninh

Ban lãnh đạo Công ty Platinum Entertainment Limited và Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đã cùng tham gia phục vụ ăn trưa cho các trẻ em tại Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như bị bỏ rơi, bị mù, câm, điếc hoặc nhiễm bệnh HIV của tỉnh Quảng Ninh nhân dịp lễ Noel 2019. Đặc biệt, đồ ăn là do các đầu bếp của Khách sạn Hoàng Gia chế biến.